Specialister i datakommunikation og optiske fibre

Code of Conduct

Vi har en holdning til vores omverden. Derfor har vi valgt at sætte ord på det etiske grundlag, vi bygger på.

Helt fra begyndelsen har vi bygget vores forretningsmodel op omkring et etisk regelsæt, der indebærer, at vi altid opfører os ordentligt overfor vores kunder, medarbejdere og samfundet. 

Vores etiske retningslinjer er vores bidrag til en bæredygtig udvikling i vores umiddelbare- såvel som globale omverden.

Som virksomhed på det globale marked, ser vi det som vores pligt at være en god verdensborger i alle de lande, vi samarbejder med. Alle medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere er forpligtigede til at opføre sig i overensstemmelse med bestemmelserne. At være en god verdensborger betyder for os at have respekt for mennesker, miljø og samfund. Vi tager vores sociale ansvar seriøst og rejser løbende ud til leverandører og samarbejdspartnere og inspicerer arbejdsforholdene. Ved inspektionerne sikrer vi os, at de ansatte hos vores leverandører har alt fra en ansvarlig løn- og ansættelsespolitik, et godt arbejdsmiljø, sundhed, sikkerhed og forebyggelse af arbejdsskader, til religionsfrihed, og at der bliver taget stilling til diskriminationsspørgsmål og fagforeningsforhold.

På det lokale plan ser vi det som vores sociale ansvar, at vores medarbejdere føler tryghed i deres ansættelse, og vi prioriterer den individuelle medarbejders trivsel højt. Vi ved, hvor vigtige de sociale relationer er for, at medarbejderne trives, og vi værdsætter derfor en sund balance mellem arbejds- og familieliv.

Vi arbejder løbende på at forbedre vores miljømæssige indsats og gennemgår vores arbejdsprocesser for at få indblik i, hvorvidt der skulle være områder, hvor vi kan nedsætte vores papirforbrug, reducere vores affald eller omprioritere vores mængde af forsendelser til mere bæredygtige alternativer.

For vores kunder, er de etiske retningslinjer, deres sikkerhed for altid at få de bedste produkter, produceret med omtanke for mennesker og miljø. Vores medarbejdere er igennem deres ansættelse forpligtigede til altid at opføre sig professionelt og håndtere alle henvendelser med service og kvalitet som højeste prioritet. Kort sagt betyder det, at vi holder, hvad vi lover, og vi tilstræber at skabe værdi i alt, hvad vi gør.

Vores grundlæggende holdninger bygger på FN´s Global Compact https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc.